Vinduppgifter och vattenstånd från Larsgrund

OBSERVERA

Sjöfartsverket har kontaktat oss och påpekat att uppgifterna från Larsgrund inte är kvalitetssäkrade och därför inte bör användas av allmänheten. Därför är denna tjänst nu avstängd tills vidare. Vi får hoppas att Sjöfartsverkets arbete med att kvalitetskontrollera uppgifterna blir framgångsrikt.

Sjöfartsverket uppger att de har för avsikt att publicera uppgifterna på sin egen hemsida så snart kvalitetssäkringsfrågan har lösts. Detta kan möjligen ske våren 2009.

Senaste rapporten (klicka på högtalaren!)

Datum: 2008-10-15    tidpunkt: 00.00

Via telefon

Rapporten kan också fås via telefon. Det är exakt samma rapport som kan avlyssnas ovan. Telefonnumret är BORTTAGET

Om rapporten

För närvarande hämtas rapporten från Larsgrund en gång i halvtimmen.

Rapporten är på engelska. Den finns inte på svenska, tyvärr. Här översätts de viktigaste orden som förekommer i rapporten:

Om denna tjänst

I farleden in till Luleå finns fyren Larsgrund. Sjöfartsverket har en vindmätarstation (ViVa-station) där. Dessutom finns en vattenståndsmätare vid kajen på Strömören, nära Sjöfartsverkets kontor.

Tidigare kunde allmänheten ringa ett publikt telefonnummer och via en svarare få tillgång till dessa vind- och vattenståndsuppgifter. Tyvärr upphörde denna tjänst under 2007 (se t ex artikel i NSD).

Uppgifterna från Larsgrund har stort värde för skärgårdsbor, seglare, fiskare, och andra som vistas i Luleå skärgård, inte minst ur sjösäkerhetssynpunkt. Därför har undertecknad, på uppdrag av Luleå Skärgårdsförening, utvecklat ett system för att automatiskt hämta uppgifterna från Larsgrund och publicera dem här.

Systemet är under utveckling, så det är inte säkert att det alltid fungerar. Förhoppningsvis blir det stabilt inom kort. Varje rapport är märkt med datum och tidpunkt för att man ska kunna avgöra hur gammal den är.

Ett system för att tillhandahålla uppgifterna via telefon har också utvecklats och finns tillgängligt via telefonnumret ovan. Tyvärr kan man inte via telefonen avgöra hur gammal rapporten är.

Mikael Degermark

Tack

Andra som bidragit till att denna tjänst blivit möjlig är:

Gamla rapporter